0

Jag undrar om tekniken.........

var så utvecklad när jag miste min son som den är nu och om det var någon skillnad???
 
Kära!
När jag förlorade min Daniel fanns inte mycket hjälp att få. Släkt, vänner och inte minst mina barn fanns till för mig och min sorgebeabetning
 
Idag finns så mycket mer.
Bloggen tex och förresten vet jag inte om jag orkat använda den, men krisbearbetning och hjälp från samhället hade jag givetvis tagit del utan.
Tiderna förändras och ja min berättelse är historia nu men jag undrar ändå.
Förresten sorgen går aldrig ur en men man måste lära sig leva med den och ta nästa andetag! Så är det bara!
 
Tankar från Susanne en söndagkväll den sista dagen i september 2012,
 
 
 
0

Önska dig..................

 

Önska inte att allt var lättare, önska att du var bättre.
Önska dig inte färre problem, önska dig större skicklighet.
Önska dig inte mindre utmaningar, önska dig större visdom.

- JIM ROHN

En ängel vikskade i mitt öra
så tyst så ingen annan skulle höra
För varje steg du tar
jag finns med dig i alla dina dar
Min lugna röst du får höra
när något besvärligt du skall göra
när du ett svårt beslut skall ta
genast som ett änglastöd finns ja..........

som en trygghet och en värmande hand
bara grip tag i den så varm så
behöver du ej ensam vara
utan du kan få hjälp av en stor himlaskara

Min käre vän valet är inte svårt
men du måste så sensibel vara
att du förmår besvara varje liten gest
från en liten himmelsk gäst

Så min kära: Valet är ditt och jag har gjort mitt/
Susanne Ohlsson

Kärleksfullt Susanne

 
0

Till mamma och pappa................

Kära!
 
 
 
Mor och far och tack för allt!
 
Er dotter Susanne